Samen aan Zet project Paashuis; concrete stappen

Afgelopen week zijn we met een groep vrijwilligers uit Paasbos samengekomen aan de Goudenregenlaan, op de plek waar het Paashuis gaat starten. De vrijwilligers, een groep enthousiaste mensen van diverse leeftijden …

Gezocht: HBO-student met vrije studieruimte!

Onderzoek buurtbehoefte ‘ontmoetingsplein’ Nijkerk De uitdaging Opzetten onderzoek Lever jouw expertise om een passend onderzoek op te zetten om de behoefte in een buurt van Nijkerk te achterhalen. Maar ook …

Samenvatting reacties bewonersavond

Onlangs hebben we een avond gehouden voor de bewoners rondom het voetbalveld achter sporthal Strijland, de plek waar we een aantal plannen voor hebben gemaakt om ontmoeting en sport in …

Buurtoverleg

Aankomende woensdag is het tijd voor de langverwachte bekendmaking van de ideeën met betrekking tot de invulling van het veld achter sporthal Strijland. We hopen met dit project voor betere …

Concreet

Donderdagavond is er met een mooi diverse groep verder invulling gegeven aan de indeling van het veld achter Strijland. Er zijn echt veel partijen bij betrokken: een buurtbewoner, de naastgelegen …

Brainstormsessie

Afgelopen week hebben we met een lekker diverse groep een brainstormsessie gedaan om ideeën op te doen voor de invulling van het sportveld achter sporthal Strijland. Zo is er weer …