Tweede bewonersbijeenkomst (16 mei 2018)

Afgelopen week was de tweede informatieavond voor omwonenden en betrokken organisaties, om in de Maranathaschool bij te praten over de beoogde herinrichting van het oude voetbalveld naast sporthal Strijland. Doel van de avond was om de aanwezigen bij te praten over de gezette stappen na de ontvangen feedback tijdens vorig buurtoverleg en de gewijzigde plannen te tonen.

De avond kende een aanzienlijke opkomst met zo’n 40 mensen. Allemaal op een of andere manier belanghebbenden, als het om dit bijzondere speelveld gaat. De meesten waren buurtbewoners, maar er waren ook vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder wethouder a.i. Nadya Aboyaakoub, raadslid Matthias Blankesteijn, Controller Infra Simon Meere en coördinator Meldpunt Jongeren op Straat  Ineke van Rooijen. Ook aanwezig waren Gebiedsteam Paasbos Judith Wellink, St. Eigen Plan Ahmed Maguilej, wijkagente Paasbos Helma van Lambalgen en Jongerenwerker Xander van Ruler.

De opkomst was enerzijds verheugend, omdat al langer duidelijk is dat de omwonenden blij zijn met de manier waarop overdag het speelveld in gebruik is: de Maranathaschool gebruikt het, kinderen uit de buurt spelen er en er zijn geregeld groepen die er een serieus potje voetballen. Hierbij is aangegeven, dat het veld niet meer in goede staat is en er behoefte is aan meer voorzieningen als upgrade van de buurt.

Anderzijds bleek dat veel bewoners allereerst gekomen waren om over de overlast op de parkeerplaats naast het speelveld te praten. Die wordt al jaren ervaren door veel bewoners van de Grieglaan en de Aalscholverlaan. Praten met de bewuste jongeren door buurtbewoners leverde niets op tot nu toe. Daarnaast werd ook aangegeven dat de vele meldingen van overlast bij politie en het daarvoor ingerichte meldpunt nog niet tot betere nachtelijke rust hebben geleid. Mensen hebben soms geen keus dan met oordoppen te slapen.

We hebben op deze avond dus eerst voldoende tijd voor een open gesprek genomen omdat dit probleem ook de voortgang van de herinrichting van het speelveld belemmerd, het een belangrijk issue is voor de buurt én er nu een unieke gelegenheid is gecreëerd, doordat alle partijen bij elkaar gebracht zijn door 2B en elkaar hier ontmoeten.

Concrete actiepunten aangaande de huidige overlast zijn:

  1. De gemeente is naar aanleiding van vorig buurtoverleg al begonnen:
  • De bosjes zullen worden verlaagd en beperkt
  • En worden schriklichten in de donkere hoeken achter de sporthal geplaatst.
  • Afsluiten van de trap achter de sporthal (van buiten), zodat er geen mensen meer op de sporthal kunnen komen.
  • Plaatsen van enkele zwerfkeien om de manoeuvreerruimte voor en parkeeroverlast door auto’s rondom de parkeerplaats (gras) in te perken
  • Er zijn borden geplaatst om parkeeroverlast rondom de sporthal tegen te gaan en er is afgelopen periode gericht hierop gehandhaafd. De bewoners gaven aan dat het effect hiervan op parkeeroverlast al duidelijk merkbaar is.

2. Er is een werkgroep gevormd waarin in ieder geval wijkagente, een jongerenwerker, 2B, Ahmed van St. Eigenplan en twee bewoners plaatsnemen. De werkgroep gaat als dat lukt op korte termijn in gesprek met de jongeren om de situatie in alle ernst en nogmaals duidelijk te bespreken. Maar ook om met hen over alternatieven te praten. Een tweede taak van deze werkgroep is, de situatie gedurende langere tijd te volgen en daarover verslag uit te brengen. Dit om het terugdringen van overlast ook op langere termijn te borgen.

3. De politie zal meer handhaven als het om de overlast gaat. In hoeverre de handhaving beter aangesloten kan worden op de momenten waarop de overlast wordt ervaren, wordt meegenomen naar de werkgroep.

4. Terwijl de gesprekken lopen bekijkt de gemeente de (juridische) mogelijkheid om de parkeerplaats ’s avonds na een bepaalde tijd af te sluiten voor auto’s of dat de achterste parkeerplaatsen naast/achter de sporthal te verplaatsen naar de groenstrook langs de weg. Eventuele mogelijkheden daartoe worden met de beheerder van sporthal Strijland besproken.

Het was goed te merken, dat de sfeer, na het stevige en open gesprek bij de start, constructief was geworden en positiever dan het zich aan het begin van de avond liet aanzien. We zijn meer ‘samen aan zet’ gekomen!

Het tweede deel van de avond werd besteed aan het bekijken van de gewijzigde tekeningen voor de herinrichting van het speelveld. Tijdens de bespreking van de tekeningen van de herinrichting van het veld werden er veel positieve reacties gegeven. Zowel de stappen rondom de overlast, als de voortgang van de herinrichting van het veld komen op een volgende bewonersbijeenkomst opnieuw aan de orde. Daar is op dit moment nog geen datum voor gepland. Iedereen die een emailadres heeft achtergelaten krijgt hiervoor een uitnodiging toegestuurd.

Bent u geïnteresseerd maar nog niet actief betrokken, houd dan de website https://2byouthconnection.nl in de gaten. Of vraag het uw buren. Want het motto is: Door de wijk, voor de wijk!

Enne.. neem gerust ook eens een kijkje bij de voortgang van het tweede 2B project in Paasbos. Ook het Paashuis (Goudenregenlaan 1), dat binnen afzienbare termijn haar deuren opent, is bedoeld om de verbinding en het onderling contact in de wijk te stimuleren. Wilt u hier ook een bijdrage aan leveren (bijvoorbeeld als gastheer/gastvrouw), stuur ons dan een mailtje (info@2byouthconnection.nl)

Bestuur stichting 2BYouthConnection

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *