Samen aan zet met Ontmoetingsplein Paasbos

Het Paashuis; de place 2B voor en door de buurt

 • Waar gaat dit gebeuren?

In het voormalig apotheekgebouw aan de Goudenregenlaan bij het winkelcentrum Paasbos.

 • Wat gaat daar gebeuren?

Hier komt een mooie ontmoetingsruimte voor en door de buurt. Gezellig een goede kop koffie drinken, een boodschappenservice, spreekuur wijkagent, informatie over ondersteuningsmogelijkheden voor/door de buurt, ruimte voor een overleg of gewoon een goed gesprek; dit zijn de eerste voorzieningen die hier komen.

 • Waarom wordt dit gestart?

Wij geloven dat van onderlinge ontmoeting iederen beter wordt. Begrip, samenwerking, veiligheid, informatie en het doorbreken van eenzaamheid of uitzichtloosheid. Oud/jong, rechts/links, oude/nieuwe Nijkerker; het Paashuis is het huis in Paasbos voor iedereen! Het Ontmoetingsplein is één van de ideeën vanuit ‘Samen aan zet’ (https://www.nijkerk.eu/samen-aan-zet). Als stichting 2B Youth Connection hebben we onze schouders gezet onder het in praktijk brengen van dit idee. Samen met partners (binnen en buiten Samen aan zet) én de buurt wordt dit idee nu realiteit in het Paasbos.

 • Waarom op deze plek bij het winkelcentrum?

Voor een ontmoetingsplein is het belangrijk om in de loop van de buurtbewoners gevestigd te zijn. Daarnaast zijn direct rondom het winkelcentrum veel verschillende lagen van de Nijkerkse samenleving woonachtig. Seniorenwoningen/jonge gezinnen, huurwoningen/koopwoningen, wel/geen migratieachtergrond enz. Hoe mooi om in het centrale punt in de wijk tussen deze ‘soorten Paasbossers’ een ontmoetingsplein te realiseren met voor iedereen een reden om de (lage) drempel over te gaan. Dit sluit ook goed aan bij de behoefte van de buurt om leegstand en achteruitgang, juist op dit centrale punt in de wijk, met elkaar te keren.

 • Hoe weten jullie dat hier behoefte aan is?

Vanuit ‘Samen aan zet’ hebben veel verschillende partijen meegedacht vanuit hun eigen achterban. Daarna is er een buurtonderzoek uitgevoerd. Hier is een grote respons op gekomen en worden de activiteiten die het hoogste scoorden in de buurt als eerste gerealiseerd. Daarnaast hebben zich alleen al vanuit de enquêtes 8 vrijwilligers aangemeld uit de direct buurt van het Ontmoetingsplein! Dit nog los van de vrijwilligers die zich al aangemeld hebben toen zij hoorden van dit initiatief. Het wordt dus echt gedragen en uitgevoerd door de buurtbewoners zelf.

 • Waarom de naam ‘Paashuis’?

De naam Paasbos komt volgens overlevering van een boederij/tabakschuur ‘het Paaschhuis’. Deze stond op de plek waar nu de kruising ligt van de Kievitslaan en de Paasbosweg. Het Ontmoetingsplein is een soort ‘huis van de buurt’ in Paasbos; het Paashuis.

 • Hoe gaat het nu verder?

Vanaf 1 april is de ruimte beschikbaar en wordt er gestart met het inrichten. Dit wordt mogelijk gemaakt vanuit beschikbaar budget van ‘Samen aan zet’ gecombineerd met sponsoring vanuit bedrijfsleven en partners. Binnenkort wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers die willen meewerken. Daarnaast wordt er een informatiebijeenkomst belegd voor partnerorganisaties en andere initiatieven, om hier samen de schouders on-der te zetten. Nadat de eerste ideeën vanuit het buurtonderzoek gerealiseerd zijn, worden er doorlopend ideeën in de buurt opgehaald die dan in het Paashuis gerealiseerd worden. Uitgangspunt is en blijft de behoefte vanuit de buurt en niet een aanbod. Het Paashuis als de place 2B voor én door de buurt.

 • Waar kun je je aanmelden voor meer informatie, als vrijwilliger of partnerorganisatie?

Graag! Stuur een mail naar info@2byouthconnection en blijf op de hoogte via www.2byouthconnection.nl

 

2 thoughts on “Samen aan zet met Ontmoetingsplein Paasbos

 1. Brenda Buijtenhuis Reply

  Super! Hier hebben een vriendin en ik ook al eens over zitten sparren om dat op te gaan zetten op deze locatie. Beide een baan en dan schuift het naar de achtergrond.
  Wat mooi om te lezen dat er meer mensen zijn die dit initiatief ook hadden en het oppakken.
  Ik wil graag mijn steentje bijdragen, als vrijwilliger of Proffesioneel coach.

  • Erik Vreekamp Post authorReply

   Bedankt voor je reactie, Brenda. Mogen we je uitnodigen voor de vrijwilligersavond die we binnenkort houden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *