Tijd voor een update (en 16 mei weer buurtoverleg)

Na het laatste buurtoverleg over het veld aan de Grieglaan is er veel input bij ons binnengekomen. Ook zijn er diverse overleggen geweest. Onder meer met bewoners (die bezorgd waren over een aantal elementen in de eerste plannen), voetballers die het veld gebruiken, gemeente, wijkagent en Jeugd & Jongerenwerk Nijkerk.

Gebleken is dat sportieve activiteiten op het veld erg gewaardeerd worden. Ook een upgrade van het veld, die leidt tot een upgrade van de buurt wordt gewaardeerd. Een groot veld blijft centraal staan, waarbij door versmalling van de groenstrook tussen sporthal en veld in combinatie met een kleine beperking van het huidige veld, ruimte gemaakt wordt voor een extra (klein) voetbalveld met kleine doeltjes (bijvoorbeeld voor kleintjes die kunnen voetballen als het grote veld in gebruik is). Naast dit extra (gras) voetbalveldje komt dan ook een klein veldje waar bijvoorbeeld een volleybalnet opgehangen kan worden. Dit kan nog nader ingevuld worden met de buurt en gebruikers hiervan.

Rond het veld worden een aantal attributen geplaatst, waardoor er een pad rond het veld zal ontstaan, wat de uitstraling voor de buurt (wandelroute/park) versterkt. Er zal geen overdekte jongerenontmoetingsplek (container) worden geplaatst. Uiteraard is iedereen welkom om elkaar op positieve manier te ontmoeten, waarbij de omgeving beweging en activiteit (wandelen, voetballen enz.) stimuleert.

De gemeente voert een aantal verbeteringen door, die ongewenst parkeren en overlast achter de sporthal tegen zal gaan (borden parkeerregels, keien tegen parkeren op gras en van buitenaf afsluiten trap achter sporthal). Mogelijk dat er ook nog aanpassingen in verlichting en begroeiing achter de sporthal worden doorgevoerd om ongewenst verblijven daar tegen te gaan. De wijkagent en Jeugd & jongerenwerk zijn ook betrokken en wil graag samen met de buurt (door korte lijnen en direct contact met elkaar) overlast tegen gaan.

16 mei zal er weer een buurtoverleg zijn in de Maranathaschool aan de Grieglaan. Hartelijk welkom (19.15 inloop, 19.30 start en 21.00 afsluiting)!

1 thought on “Tijd voor een update (en 16 mei weer buurtoverleg)

  1. Pingback: 2B Youth Connection - 16 mei buurtoverleg - Paasbos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *